Doanh nghiệp Bảo hiểm có bị xử phạt nếu làm lộ thông tin khách hàng?

Th7 27, 2017 (0) comment

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong 3 nghị định trước đó, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, gồm:

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảohiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều.

Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành, 1/11/2019.

Liên quan đến dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, nghị định 80 bổ sung điều 25a, xử phạt đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Cụ thể, phạt tiền từ 60 – 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, gồm: Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quyền cung cấp; Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật; Tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp một trong các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sau: Đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sau: Không giữ bí mật thông tin khách hàng hoặc sử dụng thông tin khách hàng không đúng mục đích hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật;

Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm;

Không thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập bằng văn bản.

Về hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng Chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm từ 1-3 tháng đối với cá nhân; đình chỉ hoạt động nghiệp vụ từ 1 – 3 tháng với tổ chức có hành vi vi phạm, như: Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được quyền cung cấp; Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Để lại một bình luận

Phản hồi gần đây

    zalo-icon