Bảo hiểm Du lịch, Du học

  Agent sẽ liên lạc với khách hàng trong vòng 60 phút sau khi nhận được yêu cầu tư vấn.

  Ngày khởi hành

  Ngày về Việt Nam

  Hotline: | 0916025552/ 0961475754

  Giá trị bảo hiểm vượt trội

  Tùy theo mức lựa chọn, giá trị bảo hiểm sinh mạng tối đa lên tới 6 tỷ đồng/người, bao gồm cả rủi ro khủng bố.

  Cứu trợ khẩn cấp 24/7

  Bao gồm dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và vận chuyển cấp cứu quốc tế 24/7. Nhiều quyền lợi bổ trợ như mất hành lý, giấy tờ, tiền, trễ chuyến bay, trách nhiệm pháp lý  v.v.

  Bảo hiểm chuyến & năm

  Lựa chọn bảo hiểm linh động theo chuyến hoặc theo năm. Theo chuyến dài tối đa tới 180 ngày liên tục. Theo năm không giới hạn số chuyến, mỗi chuyến tối đa tới 90 ngày liên tục.