Bảo hiểm tai nạn, y tế & sức khỏe

Khi xảy ra tai nạn hay ốm đau, bệnh tật với bản thân hoặc người trong gia đình, không chỉ bị mất thu nhập, tài sản của bạn có thể cũng sẽ lần lượt ra đi.

  Bảo hiểm y tế, sức khỏe

  Agent sẽ liên lạc với khách hàng trong vòng 1h sau khi nhận được yêu cầu tư vấn.

  Hotline: | 0916025552/ 0961475754

  Tai nạn & Sinh mạng

  Bảo hiểm các thiệt hại về thân thể hoặc sinh mạng do tai nạn bất ngờ, không lường trước.

  Chi phí y tế

  Chi trả chi phí y tế, khám chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc và phẫu thuật v.v cho khách hàng khi bị ốm đau, bệnh tật .

  Bệnh hiểm nghèo

  Chi trả khoản tiền tương ứng với giá trị bảo hiểm theo hợp đồng khi bị bệnh ung thư, chi trả chi phí y tế, khám giữa bệnh, xét nghiệm v.v khi bị các bệnh nan y.