Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website của chúng tôi là : https://topagent.online/.

 

Chúng tôi thu nhận thông tin cá nhân gì ?

Yêu cầu tư vấn, bình luận trên trang Topagent.online 

Khi khách hàng yêu cầu tư vấn một sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc muốn ghi nhận bình luận bài viết, khách hàng cần cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, email và khu vực địa lý tỉnh, thành phố, quận huyện nơi khách hàng sinh sống. Các thông tin này được gửi tới email của chúng tôi, chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng thông tin này để liên lạc với khách hàng cung cấp tư vấn và các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc gửi sản phẩm tới địa chỉ khách hàng.

Nội dung được dẫn từ các website khác 

Các bài viết trên website của chúng tôi có thể chứa các nội dung được dẫn từ các trang websites khác (ví dụ videos, ảnh, bài viết v.v.). Khi xem các nội dung này, người xem thực chất đang truy cập vào các trang websites gốc và chịu ảnh hưởng của chính sách về thông tin khách hàng của các trang gốc này. 

Thông tin của khách hàng được chúng tôi lưu trữ trong bao lâu 

Nhằm phục vụ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng lâu dài, chúng tôi lưu trữ thông tin liên lạc của khách hàng cho tới khi chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng nữa hoặc khi khách hàng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi về việc không được tiếp tục lưu trữ thông tin của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành xóa bỏ toàn bộ thông tin đã được lưu trữ liên quan tới khách hàng khi nhận được yêu cầu này.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của khách hàng với ai

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin liên lạc của khách hàng và các yêu cầu tư vấn tới Tư vấn viên phù hợp để thực hiện yêu cầu tư vấn và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp tư vấn đó không thực hiện việc tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ kịp thời cho khách hàng theo tiêu chuẩn mà chúng tôi đã cam kết, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của khách hàng tới tư vấn khác để thực hiện công việc tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ. 

Khách hàng có thể thực hiện quyền gì đối với thông tin cá nhân của mình

Như trên đã nêu, khách hàng có quyền gửi yêu cầu chúng tôi bằng văn bản qua email từ chính hòm thư đã đăng ký hoặc bản giấy để yêu cầu chúng tôi xóa tất cả các thông tin cá nhân về khách hàng mà chúng tôi hiện đang lưu trữ. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

Chúng tôi bảo vệ thông tin khách hàng như thế nào

Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin khách hàng, tránh việc tiếp cận và sử dụng thông tin này bởi các bên khác ngoài chúng tôi và/hoặc tư vấn do chúng tôi chỉ định để tiếp cận và/hoặc liên lạc với khách hàng.

 

Phản hồi gần đây

    zalo-icon