Trái phiếu iBond của BVSC, Đầu tư linh hoạt, lãi suất tối thiểu 8,5%/năm

Th5 04, 2020 (0) comment

Giao dịch Trái phiếu iBond

Là hình thức Khách hàng mua và cam kết bán lại trái phiếu. Đây là một kênh đầu tư mới dành cho khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả do Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát triển và phân phối.
Đối tượng: Mọi khách hàng Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đầu tư và hưởng mức lãi suất cao vượt trội và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng.
Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc.
Đặc tính sản phẩm
1. TRÁI PHIẾU CỐ ĐỊNH iBondFix
 • Giá trị giao dịch tối thiểu: 100.000.000 đồng
 • Ngày giao dịch mua: Bất kỳ
 • Ngày giao dịch bán: Xác định trước
 • Cơ chế tính lãi: Khách hàng mua trái phiếu và được BVSC mua lại tự động vào ngày kết thúc kỳ hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo kỳ hạn và lãi suất tương ứng đã được xác định tại thời điểm đăng ký mua.
 • Tiền lãi đầu tư trái phiếu = Giá trị hợp đồng * Lãi suất của kỳ hạn * Số ngày thực tế nắm giữ/365
 • Kỳ hạn đầu tư tối đa: 12 tháng (365 ngày)
 • Lợi tức cao nhất: 8,81%/năm
2. TRÁI PHIẾU LINH HOẠT iBondVar
 • Giá trị giao dịch tối thiểu: 100.000.000 đồng
 • Ngày giao dịch mua: Bất kỳ
 • Ngày giao dịch bán: Bất kỳ
 • Cơ chế tính lãi: Khách hàng mua trái phiếu và được bán lại một phần hay toàn bộ trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào mong muốn trong thời hạn 365 ngày và được mua lại tự động đối với phần trái phiếu nắm giữ đến khi đáo hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo biểu lãi suất lũy tiến tương ứng thời gian nắm giữ thực tế.
 • Tiền lãi đầu tư trái phiếu = Giá trị hợp đồng * Lãi suất của kỳ hạn * Số ngày thực tế nắm giữ/365
 • Kỳ hạn đầu tư tối đa: 12 tháng (365 ngày)
 • Lợi tức cao nhất: 8,51%/năm.
Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem thêm tại: https://bit.ly/BVSCiBond

Bình luận (0)

Để lại một bình luận

Phản hồi gần đây

  zalo-icon